Kaebuste lahendamise kord

Kaebuste puhul järgib Motley Denim Eesti tarbijakaitseseadust.

Kliendil on õigus esitada toote kohta kaebus kahe aasta jooksul toote vastuvõtmisest. Motley Denim on kohustatud kliendi kaebust käsitlema kahe aasta jooksul hetkest, mil klient on toote vastu võtnud. See ei tähenda siiski, et Motley Denimil oleks kohustus hüvitada puudus kahe aasta jooksul toote vastuvõtmisest. Reklamatsiooniõigus pole sama mis garantii.

Kaebuse käsitlemise protsess algab hetkest, mil klient tõestab Motley Denimile, et toode on defektne.

Kaebuse esitamiseks toote defekti kohta tuleb kliendil saata Motley Denimile e-mail, kuhu on lisatud foto toote defektist. Kui defekti pole võimalik pildistada, peab klient seda täpselt kirjeldama. Juhul, kui toode saadetakse lihtsalt tagasi ilma eelnevalt defektist teavitamata, siis tegeldakse defektsete toodetega vastavalt Motley Denimi tagastustingimustele.

Kui kliendi poolt puuduseks peetud eripära pole siiski defekt, vaid toote valmistamisel tehtud teadlik valik, pole Motley Denimil hüvitamiskohustust. Klient võib toote kas tagastada vastavalt Motley Denimi tagastustingimustele või jätta selle endale.

Transportimisel kahjustada saanud tooted

Kui toode on saanud kahjustada transportimise ajal ja tagastusõigus veel kehtib (meie tagastustingimuste kohta loe täpsemalt: https://www.motleydenim.ee/tagastamise-ja-vahetusetingimused/), võib klient ise otsustada, kuidas toimida:

  • Tagastada toode ja saada raha tagasi.
  • Vahetada toode uue samasuguse või samalaadse toote vastu.
  • Lasta toode Motley Denimis väikese hüvitise eest parandada.

Toode rebeneb kuue kuu jooksul vastuvõtmisest

Kui toode rebeneb kuue kuu jooksul selle vastuvõtmisest, peab Motley Denim suutma tõestada, milles oli põhjus: toote tavapärane või tavapärasest erinev kasutamine, kliendipoolne ebaõige ümberkäimine tootega, pesemisjuhiste eiramine, või on toode pärast kliendile saatmist rebenenud muul viisil, ning et tootel polnud saatmishetkel mingit puudust. Kui Motley Denim ei suuda tõestada, et tootel polnud seda kliendile saates mingit puudust, on Motley Denim kohustatud:

  • Esiteks: parandama toote väikese hüvitise eest.
  • Teiseks: asendama toote analoogilise või samasuguse tootega.
  • Kolmandaks: kui klient soovib kahjustatud toote siiski endale jätta, pakkuma mõistlikku hüvitist.
  • Neljandaks: kui klient toote tagastab, maksma tagasi toote terve hinna.

Toode on rebenenud hiljem kui kuus kuud selle vastuvõtmisest

Kui toode rebeneb hiljem kui kuus kuud pärast toote kättesaamist, on klient kohustatud tõestama, et toode oli selle vastuvõtmise ajal defektne. Kui klient suudab tõestada, et toode oli defekte juba selle kättesaamise ajal, on Motley Denim kohustatud käsitlema kaebust vastavalt ülaltoodud punktidele. Kui klient ei suuda tõestada, et toode oli puudusega juba vastuvõtmise hetkel, ei ole Motley Denim kohustatud toodet parandama, välja vahetama, kompenseerima või maksma toote hinda tagasi.

EU Online Dispute Resolution

Toode on lisatud ostukorvi

KassasseJätka ostlemist
Tooted